Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 38 - НС
Кюстендил, 02.09.2014

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 г. в Изборен район № 10 - Кюстендилски, предложени от Коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“.

Постъпило е предложение от Коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" за регистрация на кандидатска листа за народни представители в изборите за Народно събрание на 05 октомври 2014 година в изборен район №10 - Кюстендилски, подписано от Николай Тихомиров Бареков, Румен Маринов Йончев, Драгомир Желчев Стефанов и Кънчо Янев Филипов - представляващи коалицията.

Предложението е заведено под № 22 от 02.09.2014 година в 12:25 часа във Входящия регистър на кандидатите за народни представители по чл. 255, ал. 1 от ИК за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в Изборен район № 10 - Кюстендилски.

Коалицията  е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. с Решение № 741-НС от 20.08.2014 г. на ЦИК и Решение № 767-НС от 21.08.2014 г . на ЦИК.

Към предложението са приложени: заявления (приложение № 66-НС от изборните книжа ) от всеки от кандидатите - 8 броя; декларации (приложение № 67-НС от изборните книжа ) от всеки от кандидатите - 8 броя; декларации (приложение № 68-НС от изборните книжа ) от всеки от кандидатите - 8 броя; Пълномощно от 01.09.2014 година и Удостоверение за регистрация на коалиция №8/21.08.2014г. издадено от ЦИК.

Изпълнени са изискванията на чл. 255 от Изборния кодекс, Решение № 697-НС от 14.08.2014 г. на ЦИК и Решение № 771-НС от 22.08.2014 г. на ЦИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 258, ал. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия  в Десети изборен район - Кюстендилски 

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на Коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА"  за участие в изборите за народни представители на 5-ти октомври 2014 г. в изборен район № 10 - Кюстендилски в състав и подредба, както следва:

№ по ред Собствено име Бащино име Фамилно име
1 Петър Иванов Петров
2 Васил Владимиров Иванов
3 Костадин Крумов Костадинов
4 Владимир Иванов Боцев
5 Ивайло Радойчев Анастасов
6 Атанас Иванов Велинов
7 Иван Георгиев Монов
8 Илиян Ерменчов Илиев

2. Посочените лица да бъдат вписани в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал.1 от ИК.

3. След влизане в сила на настоящото решение незабавно на всяко от лицата да бъде издадено Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски  в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитрина Христова

СЕКРЕТАР:
Тодорка Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 02.09.2014 в 23:56 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол