Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 47-НС
Кюстендил, 09.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Трекляно за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 година.

Постъпило е писмо с вх. № 58/02.09.2014 г. в 16:40 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Трекляно. 

 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 7 от Изборния кодек, а именно: Предложение за състава на СИК на територията на община Трекляно за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 година. Протокол от проведени консултации на 22.08.2014 г., подписан от участващите в консултацията лица; Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община Трекляно; Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на територията на община Трекляно; Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Трекляно; Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на територията на община Трекляно; Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община Трекляно с вх. № 69/03.09.2014 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски; Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на територията на община Трекляно с вх. № 74/05.09.2014 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски; Пълномощно № КО-Г-110/06.08.2014г. и Пълномощно № 006/15.08.2014 г., представени от представителя на ПП „ГЕРБ"; Пълномощно изх. № 1074/14.08.2014г., представено от представителя на Коалиция „БСП лява България" Пълномощно № 11/06.08.2014г. и Пълномощно № 05-13/18.08.2014 г., представено от представителя на ПП „ДПС"; Пълномощно от 15.08.2014 г. и Пълномощно от 18.08.2014 г., представени от представителя на ПП „АТАКА"; Пълномощно,  представено от представителя на Коалиция „България без цензура"; Пълномощно и Пълномощно от 21.08.2014г., представени от представителя на Коалиция „Реформаторски блок". Удостоверения за актуални състояния на партиите и решения за образуване на коалициите; Писмо с изх. № 1140/14.08.2014 г. до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне съставите на СИК на територията на община Трекляно; Разписки;

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски констатира, че не е постигнато съгласие между представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Трекляно.

 

Доколкото не е постигнато съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 12 от Изборния кодекс, Решение № 672-НС/13.08.2014 г. на ЦИК и Решение № 14-НС/21.08.2014 г. и Решение № 15-НС/21.08.2014 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район -  Кюстендилски, Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски

 

РЕШИ:

 

Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Трекляно за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г., съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящето решение.

Утвърждава списък с резервните членове на секционните избирателни комисии на територията на община Трекляно за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 година, съгласно приложение № 2, представляващо неразделна част от настоящето решение.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитрина Христова

СЕКРЕТАР:
Тодорка Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 09.09.2014 в 19:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол