Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 50-НС
Кюстендил, 09.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Бобошево за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 година.

Постъпило е писмо с вх. № 66/03.09.2014 г. в 14:06  часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Бобошево.

 

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от Изборния кодек, а именно: Предложение за състава на СИК на територията на община Бобошево за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 година. Протокол от проведени консултации на 27.08.2014 г., подписан от участващите в консултацията лица; Разпределение на съставите на СИК по политически партии и коалиции на територията  на община Бобошево; Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община Бобошево; Предложение  от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на територията на община Бобошево; Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Бобошево; Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община Бобошево; Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на територията на община Бобошево; Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на територията на община Бобошево; Пълномощно № КО-Г-110/06.08.2014 г. и Пълномощно № 003/15.08.2014 г., представени от представителя на ПП „ГЕРБ"; Пълномощно изх. № 1064/14.08.2014 г., представено от представителя на Коалиция „БСП лява България"; Пълномощно № 11/06.08.2014 г. и Пълномощно от 18.08.2014г., представени от представителя на ПП „ДПС"; Пълномощно от 15.08.2014 г. и Пълномощно от 18.08.2014 г., представени от представителя на ПП „АТАКА";  Пълномощни - 2 бр., представени от представителя на Коалиция „България без цензура"; Пълномощни - 2 бр., представени от представителя на Коалиция „Реформаторски блок". Удостоверения за актуални състояния на партиите и решения за образуване на коалициите; Покана до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне съставите на СИК на територията на община Бобошево;

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Бобошево.

 

Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение № 672-НС/13.08.2014г. на ЦИК и Решение № 14-НС/21.08.2014г. и Решение № 15-НС/21.08.2014г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски 

 

РЕШИ:

 

Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Бобошево за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г., съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящето решение.

Утвърждава списък с резервните членове на секционните избирателни комисии на територията на община Бобошево за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 година, съгласно приложение № 2, представляващо неразделна част от настоящето решение.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитрина Христова

СЕКРЕТАР:
Тодорка Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 09.09.2014 в 19:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол