Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 52-НС
Кюстендил, 09.09.2014

ОТНОСНО: Назначаване на членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 година

Постъпило е писмо с вх. № 68/03.09.2014 г. в 15:15 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от кмета на община Дупница.

Към писмото са предоставени всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от Изборния кодек, а именно: Предложение за състава на СИК на територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 година. Протокол от проведени консултации на 22.08.2014 г., подписан от участващите в консултацията лица; Разпределение на съставите на СИК по политически партии и коалиции на територията на община Дупница; Предложение от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община Дупница; Предложение от Коалиция „БСП лява България" за съставите на СИК на територията на община Дупница; Предложение от ПП „ДПС" за състава на СИК на територията на община Дупница; Предложение от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община Дупница; Предложение от Коалиция „България без цензура" за съставите на СИК на територията на община Дупница; Предложение от Коалиция „Реформаторски блок" за съставите на СИК на територията на община Дупница; Предложение с вх. № 83/08.09.2014г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от ПП „ДПС" за съставите на СИК на територията на община Дупница; Предложение с вх. № 84/08.09.2014г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от ПП „АТАКА" за съставите на СИК на територията на община Дупница; Предложение с вх. № 85/08.09.2014г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от ПП „ГЕРБ" за съставите на СИК на територията на община Дупница, Предложение с вх.№ 87/09.09.2014 г. и вх.№ 88/09.09.2014 г. в Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски от ПП „Атака"; Пълномощно № КО-Г-110/06.08.2014г. и Пълномощно № 009/15.08.2014г., представени от представителя на ПП „ГЕРБ"; Пълномощно изх. № 1062/14.08.2014 г., представено от представителя на Коалиция „БСП лява България"; Пълномощно № 11/06.08.2014г. и Пълномощно № 04-06/ 18.08.2014г., представени от представителя на ПП „ДПС"; Пълномощно от 15.08.2014 г. и Пълномощно от 18.08.2014 г., представени от представителя на ПП „АТАКА"; Пълномощни - 2 бр., представени от представителя на Коалиция „България без цензура"; Пълномощно и пълномощно от 21.08.2014 г., представени от представителя на Коалиция „Реформаторски блок". Удостоверения за актуални състояния на партиите и решения за образуване на коалициите; Съобщение изх. №91-00-82/18.08.2014 г. до местните ръководства на партиите и коалициите за определяне съставите на СИК на територията на община Дупница;
Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски констатира, че е постигнато съгласие между представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Дупница.
Предвид постигнатото съгласие на основание чл. 70, ал. 4, ал. 6, чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл. 91 ал. 11 от Изборния кодекс, Решение № 672-НС/13.08.2014 г. на ЦИК и Решение № 14-НС/21.08.2014г. и Решение № 15-НС/21.08.2014г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски

РЕШИ:

Назначава членовете и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г., съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящето решение.
Утвърждава списък с резервните членове на секционните избирателни комисии на територията на община Дупница за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 година, съгласно приложение № 2, представляващо неразделна част от настоящето решение.
Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски в 3-дневен срок от обявяването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитрина Христова

СЕКРЕТАР:
Тодорка Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 09.09.2014 в 19:49 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол