Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 73-НС
Кюстендил, 22.09.2014

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Приложение № 1 към Решение №52-НС/09.09.2014г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски.

Постъпило е писмо с вх. № 133/20.09.2014 г. в 15:15 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, от кмета на община Дупница. Същото касае искане за извършване на поправка на техническа грешка в Приложение №1 към Решение № 52-НС/09.09.2014 г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, а именно: за избирателна секция с № 104800048 за която е записано, че се намира в населено място гр. Дупница, да бъде заменено с населено място с. Бистрица и избирателна секция с №104800049, за която е записано, че се намира в населено място гр. Дупница, да бъде заменено с населено място с. Бистрица. 

След извършена проверка на Приложение №1 към Решение № 52-НС/09.09.2014г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен - Кюстендилски, Предложение за състава на СИК на територията на Община Дупница за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014г. и Заповед № 2059/08.08.2014г. на кмета на Община Дупница, с която са образувани избирателните секции в Община Дупница и е утвърдена тяхната номерация, адрес и обхват се установи, че избирателни секции с № 104800048 и №104800049 се намират в населено място с. Бистрица, а не както е записано в Предложение за състава на СИК на територията на Община Дупница за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014г. Констатира се, че в представеното Предложение за състава на СИК на територията на Община Дупница за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014г. е допусната техническа грешка в изписването на населеното място на избирателни секции с № 104800048 и №104800049, която е отразена и в Приложение №1 към Решение № 52-НС/09.09.2014г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен - Кюстендилски. 

На основание чл. 72 , ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски

 

РЕШИ:

 

Допуска поправка на Приложение №1 към Решение № 52-НС/09.09.2014г. на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски, както следва:

За избирателна секция с № 104800048 населеното място вместо „гр. Дупница" да се чете „с. Бистрица".

За избирателна секция с № 104800049 населеното място вместо „гр. Дупница" да се чете „с. Бистрица".


Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски  в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитрина Христова

СЕКРЕТАР:
Тодорка Илиева-Скрипкина

* Публикувано на 22.09.2014 в 17:40 часа

Свързани решения:

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол