Начало » За медиите » Съобщения

Съобщения


02.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ГРАФИК

за  раздаване на изборните книжа, материали и бюлетини от членове на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски,  съвместно с общинските администрации:

ОБЩИНА ДАТА ЧАС РИК
Кюстендил 04.10.2014г. съгласно Приложение № 1 Димитрина Георгиева Христова
Андрей Емилов Благоев
Тодорка Петкова Илиева - Скрипкина
Симеонка Асенова Велкова - Манова
Трекляно 04.10.2014г. 13:00 часа Цветанка Емилова Харалампиева
Емилия Иванова Луканова  - Георгиева
Невестино 04.10.2014г. 15:00 часа Катя Боянова Тасова
Бобошево 04.10.2014г. 17:00 часа Константин Димов Дингозов
Миленка Цекова Стоянова
Десислава Красимирова Ангелова
Рила 04.10.2014г. 15:30 часа Константин Димов Дингозов
Миленка Цекова Стоянова
Десислава Красимирова Ангелова
Кочериново 04.10.2014г. 16:00 часа Константин Димов Дингозов
Миленка Цекова Стоянова
Десислава Красимирова Ангелова
Дупница 04.10.2014г. Приложение № 2 Ирина Красимирова Янакиева
Десислава Светлозарова Стойнева
Десислава Василева Костадинова - Стоянова
Катя Георгиева Димитрова
Бобов дол 04.10.2014г. 17:00 часа Ивета Албертова Димитрова
Ирина Красимирова Янакиева
Сапарева баня 04.10.2014г. 17:00 часа Десислава Василева Костадинова - Стоянова
Катя Георгиева Димитрова

 

Приложение № 1 за община Кюстендил, както следва: при формат 102900 XXX (представляващ № на съответната секция, посочен в таблицата) 

Маршрут № Час на получаване на изборните книжа Избирателна секция
1. 13:00 ч. 2,3 и 4
2. 13:10 ч. 1,16,18,19, 20 и 23
3. 13:20 ч. 5,6, 10, 11 и 37
4. 13:30 ч. 7,8,9, 12 и 13
5. 13:40 ч. 14, 15, 17, 50, 58, 59 и 60
6. 13:50 ч. 21, 22, 24, 30 и 31
7. 14:00 ч. 25, 26, 27, 28 и 29
8. 14:10 ч. 32,33, 34 и 36
9. 14:20 ч. 38, 39, 40, 41 и 42
10. 14:30 ч. 43, 44, 52 и 53
11. 14:40 ч. 45, 46, 47 и 48
12. 14:50 ч. 49, 51, 54, 55, 56  и 57
13. 15:00 ч. 108, 109 и 110
14. 15:30 ч. 72, 74, 75 и 76
15. 15:40 ч. 64, 65, 66, 67 и 71
16. 15:50 ч. 68 и 69
17. 16:00 ч. 77 и 79
18. 16:10 ч. 80, 81, 85 и 88
19. 16:20 ч. 82, 83 и 84
20. 16:30 ч. 86, 87, 89 и 90
21. 16:40 ч. 96, 97, 98 и 99
22. 16:50 ч. 91,93 и 94
23. 17:00 ч. 73 и 106
24. 17:10 ч. 70, 92,102, 103, 104 и 105
25. 17:20 ч. 100 и 101
26. 17:30 ч. 62 и 107
27. 17:40 ч. 61, 63, 78 и 95
28. 17:50 ч. 35

 

Приложение № 2 за община Дупница, както следва: при формат 104800 XXX (представляващ № на съответната секция, посочен в таблицата).

Маршрут № Час на получаване на изборните книжа Избирателна секция
1. 12:00 ч. 1, 2, 3,4,5 и 6
2. 12:30 ч. 7, 8 и 9
3. 12:45 ч. 10 и 13
4. 12:50 ч. 11 и 12
5. 13:00 ч. 14, 15, 16 и 17
6. 13:10 ч. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25
7. 13:30 ч. 26
8. 13:35 ч. 27, 28, 29 и 30
9. 13:50 ч. 31, 32, 33 и 34
10. 14:05 ч. 35, 36 и 37
11. 14:20 ч. 38
12. 14:25 ч. 39 и 40
13. 14:35 ч. 41 и 42
14. 14:45 ч. 43 и 44
15. 14:50 ч. 45 и 46
16. 15:00 ч. 47 и 52
17. 15:05 ч. 48 и 49
18. 15:15 ч. 50 и 51
19. 15:25 ч. 57 и 58
20. 15:35 ч. 67 и 68
21. 15:40 ч. 69, 70 и 71
22. 15:55 ч. 53 и 54
23. 16:05 ч. 55 и 56
24. 16:10 ч. 60 и 61
25. 16:20 ч. 61
26. 16:25 ч. 63 и 64
27. 16:30 ч. 65 и 6630.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия в Десети изборен район Кюстендилски, уведомява, че предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден в изборите за народни представители за Народно събрание насрочени за 05 октомври 2014 г. на територията на

Изборен район Кюстендил по общини са както следва:

Община Избирателна секция № Телефон за заявки Избирателни секции определени по реда чл.10, ал. 1 от ИК
ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ 100400004
гр. Бобов дол, ул." Васил Коларов" № 4 - Културен дом
0702 639 15
0702 634 20
няма
ОБЩИНА БОБОШЕВО 100500001
гр.Бобошево, кв."Панаджура"
07046 23 54 няма
ОБЩИНА ДУПНИЦА 104800011 и 104800012
гр. Дупница, ул."Солун" № 4 -  Старата поликлиника
0701 592 41
0879 523 466
няма
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ 102900033,
гр. Кюстендил, сградата на бившата Поликлиника
078 551 211 ИС № 102900058
ПГЛП „Владимир Димитров - Майстора" гр.Кюстендил, ул."Искър" № 5
ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 102700005
с. Бараково, Клуб на инвалида
0705 320 11 няма
ОБЩИНА РИЛА 103800002
гр. Рила, пл. „Възраждане"1
07054 8816 няма
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ 104100006 гр. Сапарева баня,
ул. „Княз Борис" № 3
0707 233 78 няма
ОБЩИНА  ТРЕКЛЯНО 105000001
с. Трекляно
07927 6210
07927 6211
няма
ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 103100012 -
 с. Невестино; административната сграда на ул."Владимир Поптомов" № 17, ет.1
 
07915 2230 няма

Така определените избирателни секции не ограничават възможността на избирателите с увредено зрение или със затруднение в предвижването да гласуват и в друга избирателна секция по свой избор.
23.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА НА СИК ПО ОБЩИНИ

 

ОБЩИНА ДАТА СЕКЦИЯ/ЧАС ОБУЧАВАЩИ ОТ РИК

 
Кюстендил

 
26.09.2014г.
от ИС №102900061 до ИС №102900086
 -10.00 часа
 
от ИС № 102900087 до ИС №102900111 - 11.30 часа
 
от ИС № 1029000001 до ИС №102900030
 -13.30 часа
 
от ИС № 102900031 до ИС № 10290006
- 16.00 часа
Димитрина Георгиева Христова
Андрей Емилов Благоев
Тодорка Петкова Илиева - Скрипкина
Симеонка Асенова Велкова - Манова
Десислава Красимирова Ангелова
Миленка Цекова Стоянова
Светослав Петков - сътрудник в „Информационно обслужване" АД
Трекляно 24.09.2014г. от ИС  № 10500001 до ИС № 10500009 - 10.00 часа Емилия Иванова Луканова - Георгиева
Цветанка Емилова Харалампиева
Кристиян Васев - сътрудник в „Информационно обслужване" АД
Невестино 25.09.2014г. от ИС № 103100001 до ИС № 103100019 - 11:00 часа Емилия Иванова Луканова - Георгиева
Цветанка Емилова Харалампиева
Кристиян Васев - сътрудник в „Информационно обслужване" АД
Бобошево 26.09.2014г. от ИС № 100500001 до ИС № 100500011 - 14.00 часа Константин Димов Дингозов
Десислава Красимирова Ангелова
Светослав Симеонов - сътрудник в „Информационно обслужване" АД
Рила 26.09.2014г. от ИС № 103800001 до ИС № 103800007 - 10.00 часа Константин Димов Дингозов
Десислава Красимирова Ангелова
Светослав Симеонов - сътрудник в „Информационно обслужване" АД
Кочериново 26.09.2014г. от ИС № 102700001 до ИС № 102700015 - 11:30 часа Константин Димов Дингозов
Десислава Красимирова Ангелова
Светослав Симеонов - сътрудник в „Информационно обслужване" АД
Дупница 25.09.2014г. от ИС № 104800001 до ИС № 104800035 -15.00 часа
 
от ИС №104800036 до ИС №104800074
- 17.30 часа
 
Десислава Светлозалова Стойнева
Ирина Красимирова Янакиева
Десислава Василева Костадинова - Стоянова
Катя Георгиева Димитрова
Виктор Кабакчиев - сътрудник в „Информационно обслужване" АД
Бобов дол 26.09.2014г. от ИС № 100400001 до ИС № 100400026 - 12.00 часа Ивета Албертова Димитрова
Ирина Красимирова Янакиева
Виктор Кабакчиев - сътрудник в „Информационно обслужване" АД
Сапарева баня 26.09.2014г. от ИС №104100001 до ИС № 104100009 - 16.00 часа Десислава Василева Костадинова - Стоянова
Ирина Красимирова Янакиева
Виктор Кабакчиев - сътрудник в „Информационно обслужване" АД

 

За Община Кюстендил обученията ще се проведат в сградата на Областна администрация - Кюстендил, ет. 2 / голямата зала/.

За останалите общини мястото за провеждане на обученията ще бъдат определени от съответните общински администрации.
18.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Представители

До 17.00 ч. на 04 октомври 2014 г. партиите и коалициите, регистрирали кандидати за членове за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. могат да подадат списък с представители в Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски.

Всяка партия или коалиция изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва от представляващия партията или коалицията или от изрично упълномощени от него лица. Списъкът се представя на хартиен носител и на електронен носител.

Списъкът във формат Еxcel, приложение към настоящото указание е с вградени филтри, които не разрешават дублиран или непълен ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират автоматично в червено, а записът им изисква потвърждение.
16.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски указва на политическите партии и коалиции, подаващи заявления за регистрация на застъпници на кандидатски листи и заместващи застъпници на кандидатски листи да прилагат:

Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 39-НС  от изборните книжа). Заявлението да се подписва от представляващия/те партията или  коалицията лице/а или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва от упълномощени лица, да се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Списъкът се представя задължително и на технически носител в приложеният файл в Excel формат (Приложение 1 ).

Заявление за регистрация на заместващи застъпници по образец (Приложение № 41-НС  от изборните книжа). Заявлението да се подписва от представляващия/те партията или коалицията лице/а или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва от упълномощени лица, да се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.  Списъкът се представя задължително и на технически носител в приложеният  файл в Excel формат (Приложение 2 ).
25.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски започва да приема документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за народни представители за Народно събрание от 25 август 2014 г. в сградата на Областна администрация - Кюстендил, ул. „Демокрация" №44, ет. 4.

Приемането на документите се извършва всеки календарен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи е 18,00 ч. на 02 септември 2014г.

Кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети се предават в Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски и на технически носител в електронен вид в EXCEL формат, като кандидатите се вписват по реда, по който са подредени в предложението по чл. 255, ал. 1, т. 1 от ИК. Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, регистрирала кандидата или инициативен комитет, когато кандидатът е регистриран като независим.

Техническият носител се представя едновременно с документите за регистриране на кандидатските листи съгласно Решение № 697-НС от 14 август 2014 г. на ЦИК. Районната избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски проверява съответствието на данните за кандидатите, вписани в предложението и техническия носител.Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол