Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Кюстендил


РЕШЕНИЕ
№ 46 - НС
Кюстендил, 05.09.2014

ОТНОСНО: Постъпил сигнал с вх.№ 75/05.09.2014 г. в 09:15 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, подаден от Сдружение „ГИСДИ“.

Постъпил е сигнал от Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" (ГИСДИ), представлявано от председателя Михаил Стоянов Мирчев  и Катя Живкова Михайлова - ръководител на /ГИСДИ/ „Медиен мониторинг" с вх. № 75/05.09.2014 г. в 09:15 часа в Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски.

Сигналът касае неизпълнение на чл. 187 от Изборния кодекс, а именно, че 4 доставчика на медийни услуги, доставящи услуги в района на Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски не са публикували условия за предоставяне на време и тарифи за отразяване на предизборната кампания към 04.09.2014 година, 16:00 часа - 9 дни след обявения срок.

Съгласно чл. 187 от ИК печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им в срок до 25.08.2014 г.

Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски извърши служебна проверка за наличието на горните обстоятелства,  при която  бе констатирано, че  посочените доставчици на медийни услуги в региона на РИК - Кюстендил, не са публикували условия, ред за предоставяне на време и тарифи в срока по чл.187 от Изборния кодекс, както и нямат публикации в тази насока, които да са в нарушение на изискванията на чл.198 от ИК.      

Поради изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 17 и Решение №722 -НС/15.08.2014 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия в Десети изборен район - Кюстендилски

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан сигнала от Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори" (ГИСДИ), представлявано от председателя Михаил Стоянов Мирчев и Катя Живкова Михайлова -  ръководител на /ГИСДИ/ "Медиен мониторинг".

Решението подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитрина Христова

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Андрей Благоев

* Публикувано на 05.09.2014 в 20:17 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол